www.tk358.com

正月二十六日偶取数客野步嘉祐僧舍东南野人

发布时间:2019-04-13   

  zhǔ rén bái fā qīng qún mèi , zǐ měi shī zhōng huáng sì niáng 。

  juān juān qì lù zǐ hán xiào , yàn yàn shāo kōng hóng fó sāng 。

  piǎo dài xiāng zhī chū jiàng fáng , lǜ yīn qīng zǐ sòng chūn máng 。

  原题:正月二十六日偶取数客野步嘉祐僧舍东南野人家杂花怒放扣门求不雅仆人林氏媪出应鹤发青裙少寡独居三十年矣感慨之余做诗记之

  苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日)字子瞻,又字和仲,号“东坡”,世称“苏东坡”。汉族,眉州眉山(今四川眉山,北宋时为眉山城)人,本籍栾城。北宋出名散文家、书画家、词人、诗人,是豪宕词派的代表。和父亲苏洵,弟弟苏辙合称为唐宋八大师中的三苏。苏轼是苏洵的次子(苏洵长子夭折),1057...查看更多

  luò rì gū yān zhī kè hèn , duǎn lí pò wū wéi shuí xiāng 。

  相关链接: